Du kommer till jobbet på måndag morgon och upptäcker att du har ett stort problem att ta itu med. Ditt team har mängder av ändringsbegäranden och det ser ut som att de kommer att få jobba övertid i flera månader. Som ansvarig för ändringsbegäranden måste du gå igenom alla ändringar och hjälpa dina tekniker genom att ge dem instruktioner om vad de ska göra härnäst. Men med ett oräkneligt antal flikar, rullgardinsmenyer och meddelanden tar det flera timmar att förstå, gå till botten med och lösa varje begäran. Har du en plan för hur du ska hinna genomföra alla ändringar innan dagens slut?

Planera, spåra och återställ ändringar, från en och samma plats

Freshservice ser till så att alla uppgifter bara tar ett par klick, oavsett om det handlar om att spåra ändringar, hitta länkade problem eller skapa en plan för driftsättning. Du kan till och med tilldela uppgifter till dina representanter om du har för mycket att göra.

Ta reda på mer om ändringsplanering

Link problems, assess, plan and rollout changes and the impact caused
Manage your change planning, assessing the reason and impact caused
Analysera och minimera risker innan de förvandlas till uppgifter

Som ansvarig för ändringshantering känner du säkert till Murphys lag: Om någonting kan gå snett så kommer det förmodligen att göra det. Och det kommer att gå snett när du är som minst förberedd på det. Gör dig av med otäcka överraskningar genom att analysera risker – till och med under tillämpningen av ändringar.

En kommitté för att godkänna ändringar

Som chef är det bra att se till så att allas åsikter blir hörda innan du lanserar en ändring genom att skapa rådgivande kommittéer för ändringar (Change Advisory Board – CAB). Du kan skapa ett obegränsat antal kommittéer och du kan basera dem på flera olika kriterier – rang, expertis eller internskämt. Du kan till och med skicka ut förfrågningar om godkännanden till en eller flera kommittéer. Det har aldrig varit enklare att ta emot synpunkter!

Läs mer om rådgivande kommittéer (CAB)

Manage your service desk in a systematic way with planning changes after CAB approval

Ta fram anpassade arbetsflöden och godkännandeprocesser

Så fort kommittén har godkänt ändringsplanen behöver du inte längre bekymra dig över planering och implementering. Något som är väldigt praktiskt när ändringarna inte är rutinmässiga. Slipp flaskhalsar som sätter käppar i hjulet på din ändringsprocess och gör livet enklare för hela supporten.

Läs mer om hur godkännanden för ändringar fungerar

Bedöm och se över ändringar

Jobbet är inte klart bara för att ändringarna godkänts. Du måste även se till att ändringarna utvärderas och ses över grundligt innan de implementeras. Det sista du vill är att hela supporten bryter ihop på grund av en ändring som inte utvärderats på rätt sätt. Funktionen förändringsöversikt låter dig testa ändringar i en kontrollerad miljö innan du lanserar dem över hela företaget. 

Ta reda på hur förändringsöversikt kan hjälpa dig