PROGRAMVARA FÖR KONTRAKTHANTERING

Automatisera ditt system för kontraktshantering

KOM IGÅNG HELT UTAN KOSTNAD

Varför behöver ditt företag programvara för kontraktshantering?

Freshservice programvara för kontraktshantering automatiserar och spårar kontrakt mellan ditt IT-supportteam och utomstående leverantörer. Den låter dig registrera information och underhålla serviceavtal mellan ditt supportteam och kunderna. Du kan även konfigurera varningsmeddelanden när ett kontrakt håller på att gå ut, samt bifoga relaterade dokument.

Definiera de servicekontrakt som erbjuds för ett specifikt konto eller produkt och få aviseringar under den angivna tiden. Spara den tid som du normalt lägger på att hantera och spåra kontrakt.


Choose the right type of contract for your assets in Freshservice service desk

Typer av kontrakt

Freshservice stöder tre typer av kontrakt: hyreskontrakt, underhållskontrakt och programlicens. Uppdatera information om kontrakt eller hyresavtal för tillgångar och håll koll på dem. Vissa konfigurationsobjekt behöver påminnelser för underhåll och reparationer. Vissa program kräver licenser med specifik giltighet – håll koll på dem också. Avgör vilken typ av kontrakt ditt konfigurationsobjekt behöver.


Spåra alla kontrakt och tillhörande tillgångar

Länka konfigurationsobjekt med rätt kontrakt. På så sätt blir det enklare att spåra kontrakt som är förknippade med dina produkter och konton. Uppdatera din CMDB med den information som krävs för undvika avbrott i tjänsten.


Anpassade kontraktsfält

Kontraktsformatet varierar beroende på typ. Anpassa dina kontrakt på ett enkelt sätt genom att lägga till anpassade fält. Spara tid med organiserade data. 
Record and track contract history and activities associated with the CIs

Kontraktshistorik

Det är enkelt att hålla reda på hela din kontraktshistorik. Du slipper skapa olika typer av dokumentation när du behöver förnya, förlänga eller avsluta ett kontrakt. Med ett enda klick kan du se din kontraktshistorik och alla ändringar som har gjorts i kontraktet.  

Kontraktsaktiviteter

Begär att förnya ett kontrakt och håll koll på dess status i din CMDB. Dina kontrakt visar alla specifika aktiviteter och aktuell status. Visa all kontraktsinformation på ett och samma ställe utan att behöva växla mellan olika flikar.

Systematiska godkännanden

Behöver du ett sömlöst kontrakt? Spara alla nya kontrakt i utkastläge som standard. Aktivera och synkronisera med tillgångar endast när kontraktet har godkänts och nått sitt startdatum. Slipp en massa extrajobb. 


Meddelande om utgående kontrakt

Den smarta supportlösningen tar hand om alla dina påminnelser och meddelanden. Länka kontrakten till berörda CMDB och ställ in påminnelser, så är saken ur världen. Du får ett meddelande om att kontraktet är på väg att löpa ut innan slutdatumet. Förnya kontraktet eller vidta andra åtgärder utan några problem.
Enable Freshservice contract expiry notification to setup a reminder before the end date
Renew or terminate the contract through a simple click

Förnya eller förlänga ett kontrakt

Behöver du förnya ett befintligt kontrakt eller göra en kortsiktig förlängning? Gör processen enkel via din support. Det är bara att ange när du vill att förlängningen eller förnyelsen ska börja och avslutas. Slå fast kostnad och vem godkännaren är. Få alla dina kontrakt godkända utan att växla mellan flikar.

Avsluta ett kontrakt

Avsluta kontrakt via din support. Det finns ingen anledning att använda flera olika portaler. Registrera det avslutade kontraktet i din CMDB så är allting klart.

Kontraktshantering – fördelar och funktioner:
  • Rätt information i din CMDB med bara några klick.
  • Create custom contract types and organize all data related to your contracts
  • Lagra kontrakt på en central plats.
  • Minimera risker som förknippas med manuell inmatning.
  • Håll koll på kontraktsleverantörer och kontraktsinformation.
  • Länka tillgångar till specifika kontrakt.
  • View history and monitor recent activities of all contracts 
  • Bifoga kontraktsrelaterade dokument.
  • Få meddelanden innan kontrakt går ut.
  • Spara tid under kontraktets livscykel.

Läs mer om:

Tillgångshantering                                                       CMDB                                                    Leverantörshantering