Den smarta mjukvaran för hantering av IT-tjänstekatalogen

Visa upp dina tjänster bättre

Tillhandahåll ett brett utbud av IT-tjänster i en och samma portal. Du kan till och med skapa avdelningsspecifika tjänstekataloger.

Skicka tjänsteförfrågningar var som helst, när som helst

Spara tid med vår dygnet-runt tjänsteförfrågan och automatiserad dirigering till agent.

Organiserad leverantörshantering och produktkatalog

Gör dig av med överflödiga processer. Spåra varje leverans och orderrekvisita i företaget.

Fler funktioner som förbättrar din tjänsteleverans

Självserviceportal

Gör det möjligt för användarna att själva söka efter lösningar i kunskapsdatabasen innan de skickar in ärenden för sina frågor. Låt dem också lägga förfrågningar direkt från portalen, som kan anpassas efter ditt varumärke.

Automatisering

Inför enkla automatiseringsfunktioner i ditt uppkopplade tjänstekatalogsverktyg och dra nytta av de inbyggda funktioner som hanterar alla dina manuella ansträngningar. Prioritera, kategorisera, tilldela och avsluta tjänsteförfrågningar.

Rapporter

Identifiera flaskhalsar, fatta informerade beslut, övervaka hur servicedeskens mjukvara presterar och förbättra tjänsteleveransen med fördefinierade och anpassade rapportfunktioner.

Inventariehantering

Håll koll på alla inventarier i användning och på lager, både inom och utom IT, med ditt molnbaserade verktyg för inventariehantering. Det kan handla om avtal, hårdvara, mjukvara, konfigurationsenheter, utvärdering av funktionsvärden eller planering av köp. Allt med hjälp av aktuell information om samtliga tillgångar.

Automatisk upptäckt av tillgångar

Identifiera alla tillgångar i organisationen med hjälp av upptäcktsfunktionen som automatiskt söker efter all hård- och mjukvara likväl som den regelbundet uppdaterar tillgångarnas information.

KDB / Konfigurationshantering

Upprätthåll en komplett databas över alla tillgångar inom organisationen som ger dig en fördjupad insikt i hur de hänger samman med varandra med ett ITIL-baserat system för konfigurationshantering. Identifiera kritiskt viktiga tillgångar och analysera inverkan av incidenter och förändringar på ett enkelt sätt.

GRATIS REGISTRERING
BOKA DEMO

Nu blir tjänsteförfrågningen en barnlek

TJÄNSTEKATALOGSPANEL

Kolla in de tjänster som erbjuds dig, deras priser, leveransinformation, vem som arbetar på det och gör en begäran från tjänstekatalogens instrumentpanel.

EXPEDIERA FÖR GODKÄNNANDE

Fördefiniera kriterier som triggar specifika åtgärder.

MULTIPLA TJÄNSTEFÖRFRÅGNINGAR

Begär flera, relaterade objekt med en originalförfrågan

Vi är den högst rankade, mest älskade servicedesk-lösningen.

Freshservice inflytande på kunderna

Över 10 000 kunder litar på oss