sprout-pricing
Free
Alltid gratis
upp till 3 representanter
upp till 100 gratis tillgångar
blossom-priser
25
25 Euros/representant/månad
årlig fakturering
köp till extra tillgångar
för €0.15 cent/tillgång/månad
garden-priser
40
40 Euros/representant/månad
årlig fakturering
köp till extra tillgångar
för €0.15 cent/tillgång/månad
estate-priser
60
Popular
60 Euros/representant/månad
årlig fakturering
köp till extra tillgångar
för €0.15 cent/tillgång/månad
garden-priser
75
75 Euros/representant/månad
årlig fakturering
Custom Asset Pricing
Händelsehantering
CMDB
Problemhantering
Integrerade spelmekanismer
IP Whitelisting
Kunskapsdatabas
Nöjdhetsundersökningar
Ändringshantering
Tilldelning genom resursallokering
1 Hour Support SLA
Självbetjäningsportal
Tidsredovisning
Versionshantering
Anpassad SSL och betrodd IP
99.9% Uptime Guarantee
Hantering av serviceavtal
Obegränsat antal slutanvändare
Anpassade roller
Tjänstkatalog
Customer Success Manager
100 slutanvändare
Flera e-postadresser för supportavdelningen
Portalanpassning
Kontrakthantering
Data Center location
100 gratis tillgångar
Plus allt i Sprout
Plus allt i Blossom
Plus allt i Garden
Everything in Estate
Smile

Whoa there!

Looking for some fine-print stuff? You know, the kind where we talk about how much we'll charge you for all the other teensy-weensy things you'll need to add with us a la carte?

Sorry, there isn’t really anything here.

We are customers too, and boy, do we HATE guys that nickel-and-dime...

So with Freshservice, you pay for exactly what you sign up for and that’s that. No extras, no under-the-rug, no balderdash...